Typy kurzov SBS

Vydaniu preukazu odbornej spôsobilosti predchádza úspešné absolvovanie odbornej prípravy vo forme kurzu odbornej spôsobilosti .

Spoločnosť Experience Group s.r.o. má Ministerstvom vnútra SR udelenú akreditáciu pod č. PPZ-B-2-009/2019-AKR na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods. 1
písm. a) a b) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Nutné podmienky pre prácu v SBS

Odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „ S „ alebo typu „ P „, teda kurz SBS môže absolvovať každý. Dokonca aj na skúšku odbornej spôsobilosti sa môže prostredníctvom akreditovanej osoby prihlásiť každý, kto absolvoval kurz SBS. Napriek tomu, ak aj úspešne zvládnete kurz a skúšku odbornej spôsobilosti SBS, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vám preukaz odbornej spôsobilosti SBS vydá len vtedy, ak spĺňate podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti a ďalšie kritériá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Preukaz odbornej spôsobilosti " S "

 • vykonávanie fyzickej ochrany majetku a osôb ( strážnik )
 • vykonávanie pátrania ( detektív )

 

Cena 166 €

Prihlásiť sa na KURZ

Preukaz odbornej spôsobilosti " P "

 • prevádzkovanie súkromnej 
  bezpečnostnej služby ( konateľ )
 • vykonávanie fyzickej ochrany majetku a osôb
  (strážnik)
 • vykonávanie pátrania (detektív)

Cena 399 €

Prihlásiť sa na KURZ

Školenia vykonávame aj pre tých, ktorí majú preukaz odbornej spôsobilosti a končí im 10 ročná platnosť.

CENA KURZOV SBS ZAHŔŇA

Učebné materiály

}

Odborná príprava v rozsahu 78 hod. alebo 100 hod.

w

Jeden deň pred skúškou opakovanie alebo konzultácia

j

Jeden deň organizácia skúšky

V cene kurzu nie sú zahrnuté nasledovné správne poplatky :

 • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” (hradí sa Ministerstvu vnútra SR), 
 • 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “P”
 • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S” alebo “P” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)

Čo nasleduje po úspešnom absolvovaní skúšky ? 

Po splnení zákonom stanovených podmienok sa môžete zamestnať ako pracovník súkromnej bezpečnostnej služby.

Fyzickú ochranu alebo pátranie ( strážnik, detektív ) môže vykonávať len osoba, ktorá

a) dosiahla vek 18 rokov,

b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonná,

d) je spoľahlivá,

e) je zdravotne spôsobilá,

f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

Termíny kurzov

Kurz odbornej spôsobilosti typ “ S “ 

TERMÍN : od 21.11.2022 (rezervácie do 10.11.2022)

MIESTO : Školiace zariadenie Priemyselná č.2, Nitra, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie “ ONLINE „